Logowanie
+48 530 323 636

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ FIRMY AKCEPT

 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU POLECEŃ FIRMY AKCEPT

 

ART. 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Programie Poleceń prowadzonym przez firmę AKCEPT Wojciech Deja (NIP 6161137138) z siedzibą w Jeleniej Górze, przy Placu Piastowskim 14/2, kod 58-560, (dalej: AKCEPT”)
 2. Program Poleceń ma na celu nagradzanie stałych klientów za polecenie usług AKCEPT znajomym oraz zachęcanie nowych klientów do skorzystania z oferty AKCEPT.

 

ART. 2 Warunki uczestnictwa

 1. W Programie Poleceń mogą brać udział wszyscy klienci AKCEPT posiadający aktywne konto, użytkowane zgodnie z regulaminem korzystania z portali należących do firmy AKCEPT
 2. Aby stać się uczestnikiem programu, należy zalogować się do panel.akcept.eu i nacisnąć przycisk Zacznij Polecać.

 

 ART. 3 Zasady działania programu

 1. Stały klient AKCEPT może przekazać swój kod rabatowy znajomym, którzy nie są i nigdy wcześniej nie byli klientami AKCEPT.
 2. Nowy klient, korzystając z kodu rabatowego, otrzymuje rabat w wysokości -10% na pierwsze zamówienie.
 3. Osoba, która wygenerowała kod rabatowy, otrzymuje bonus w postaci 50% wartości pierwszego zamówienia nowego klienta, który użył jej kodu.
 4. Bonusy za polecenia są przyznawane w formie wirtualnych środków, które można wykorzystać na dodatkowe usługi w AKCEPT, tj. punkty pozycjonujące oraz oferty specjalne.

 

 ART. 4 Warunki przyznawania bonusów

 1. Bonusy są przyznawane po zrealizowaniu pierwszego zamówienia przez nowego klienta, po opłaceniu Faktury.
 2. Bonusy nie są wymienialne na gotówkę, ani nie podlegają zwrotowi.
 3. Środki bonusowe mają ograniczoną ważność (365 dni) i muszą być wykorzystane w określonym czasie od ich przyznania.
 4. Środki bonusowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie na usługi dodatkowe, tj. punkty pozycjonujące i oferty specjalne.

 

ART. 5. Ograniczenia

 1. Każdy klient może uczestniczyć w Programie Poleceń tylko z jednym kontem.
 2. Kupon bonusowy nie może zostać wykorzystany na usługi dla obiektu, który już znajduje się w bazie obiektów turystycznych AKCEPT.
 3. Nieuczciwe praktyki, takie jak próby manipulacji kodami rabatowymi, mogą skutkować wykluczeniem z programu i utratą nabytych bonusów.
 4. Każdy kod może być użyty tylko raz.
 5. Rabat na pierwsze zamówienie nie dotyczy punktów pozycjonujących.
 6. Bonusy za polecenia mogą być wykorzystane na nabycie punktów pozycjonujących, ofert specjalnych, nie mogą być wykorzystane do wykupienia wpisu.

 

ART. 6 Zmiany w regulaminie

 1. AKCEPT zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Programu Poleceń w dowolnym momencie.
 2. Zmiany w regulaminie zostaną przesłane do uczestników Programu Poleceń za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poprzez panel klienta.

 

ART. 7. Zakończenie udziału

 1. Uczestnik może zakończyć udział w Programie Poleceń w dowolnym momencie, informując o tym AKCEPT za pomocą wiadomości email przesłanej na adres biuro@akcept.eu

 

ART. 8 KLAUZULA SALWATORYJNA

 1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

 

ART. 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od daty opublikowania i obowiązuje do czasu ewentualnej jego zmiany.
 2. Klient może złożyć reklamację mailem wysłanym na adres biuro@akcept.eu lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru skierowanym na adres AKCEPT Wojciech Deja, pl. Piastowski 14/2, 58-560 Jelenia Góra,
 3. Reklamacja, o której mowa w punkcie 2. powyżej zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Udział klienta w programie poleceń oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 5. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Programu Poleceń będą rozstrzygane przez AKCEPT.
 6. Akceptując udział w Programie Poleceń, uczestnik zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 
 

WERSJA 1 REGULAMINU, OPUBLIKOWANO DNIA 18.01.2024r.

Walczymy o Twój sukces  -  Jesteśmy mniejsi  -  Zależy nam bardziej!

Od ponad 20 lat zajmujemy się marketingiem turystycznym i promujemy obiekty noclegowe, gastronomiczne i atrakcje turystyczne w Polsce.   ROBIMY TYLKO TO! Pomożemy Ci:

 • uzyskać większe obłożenie w twoim obiekcie
 • szybciej rozwijać Twój biznes i osiągnąć sukces
 • zadbać o poprawny wizerunek Twojego obiektu i promocję w internecie
 • uwolnić Twój czas, pomagając Ci w obowiązkach marketingowych
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram