Logowanie
+48 530 323 636

Bon turystyczny 500+

W pełni obłożony obiekt noclegowy

Początkowo plan zakładał 1000+ dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, co budziło wiele wątpliwości. Ostateczna zatwierdzona wersja ustawy to kwota 500 zł na dziecko (lub 1000 zł na dziecko niepełnosprawne). Takie rozwiązanie również spotkało się z falą krytyki. Mimo wszystko, skupmy się na tym, co to oznacza dla Ciebie - właściciela obiektu noclegowego.

W związku z wejściem w życie w dniu 18.07.2020 r. ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, powstają wątpliwości dotyczące zasad jego realizacji. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

KTO OTRZYMA BON 500+?

Osoby, które mają prawo do świadczenia wychowawczego, tzw. 500+, lub do dodatku wychowawczego albo złożyły wniosek o te świadczenia, a pracują poza granicami Polski.

JAKIE WARUNKI MUSISZ SPEŁNIĆ, ABY PRZYJĄĆ PŁATNOŚĆ BONEM?

Musisz mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub musi mieć do niego dostęp osoba upoważniona przez Ciebie.

Musisz zarejestrować przedsiębiorstwo turystyczne lub organizację pożytku publicznego na PUE ZUS, to znaczy złożyć „Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny”(PBT).

Musisz prowadzić LEGALNĄ działalność polegającą na świadczeniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych.

JAK PRZYJĄĆ PŁATNOŚĆ BONEM?

Płatność bonem będziesz przyjmować za pomocą aplikacji dla recepcjonisty. Klient poda Ci kod obsługi płatności, który dostał e-mailem (może go też sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS), a następnie kod, którym potwierdzi płatność (otrzyma go smsem w momencie transakcji). ZUS zrobi przelew na rachunek, który podałeś przy rejestracji na PUE ZUS, w ciągu 14 dni, od kiedy przyjmiesz taką płatność.

CZY BONEM MOŻNA ZAPŁACIĆ ZA SIEBIE I DZIECI?

„Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, za które płatność zostanie dokonana za pomocą bonu, mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon. Usługa hotelarska lub impreza turystyczna są świadczone na rzecz dziecka, gdy z usługi hotelarskiej korzysta lub w imprezie turystycznej uczestniczy dziecko, nawet gdy ze względu na jego wiek z jego udziałem nie wiąże się dodatkowa płatność.” [POT].

DO KIEDY PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY?

Plan przewiduje zakończenie projektu 31 marca 2022 roku. Płatność bonem będzie możliwa już od 1.08.2020. Rejestracja podmiotów gospodarczych rozpoczęła się 25 lipca.

CZY BON TRZEBA WYKORZYSTAĆ JEDNORAZOWO?

Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego jej świadczenia.

Według resortu rozwoju wsparcie w ramach Polskiego Bonu Turystycznego ma wynieść 3,5 mld zł.

CZY MUSISZ PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

Nie. Możesz również w każdym czasie złożyć oświadczenie (na PUE ZUS), że nie będziesz przyjmować płatności za pomocą bonu. Zostaniesz wtedy wykreślony z listy zamieszczonej na stronach internetowych Polskiej Organizacji Turystycznej. Jeśli jednak przyjąłeś płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną, musisz ją zrealizować.

Lista zarejestrowanych podmiotów będzie udostępniana na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej. POT ma też ustalać prawo do bonu na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i sprawdzać uprawnienia podmiotów turystycznych.

Pamiętaj, aby poinformować turystów, że oferujesz możliwość rozliczenia za pobyt w formie bonów.

Spodziewanym rezultatem wprowadzenia bonów powinien być wzrost liczby turystów, w szczególności w segmencie turystyki dzieci i młodzieży, jednak o ostatecznych korzyściach będziemy mogli mówić po pierwszym roku ich funkcjonowania.

Wielu ekspertów zwraca uwagę, że ostateczna wersja projektu nie pomoże hotelom miejskim oraz obiektom nastawionym na gości z segmentu biznesowego, które drastycznie odczuły skutki COVID-19, głównie ze względu na brak eventów lub wyłączonej z użytkowania strefy SPA.

Decyzję o przystąpieniu do programu pozostawiamy Wam. Z przyjemnością również wysłuchamy uwag na temat efektów jego realizacji.

Źródło: zus.pl

Walczymy o Twój sukces  -  Jesteśmy mniejsi  -  Zależy nam bardziej!

Od ponad 20 lat zajmujemy się marketingiem turystycznym i promujemy obiekty noclegowe, gastronomiczne i atrakcje turystyczne w Polsce.   ROBIMY TYLKO TO! Pomożemy Ci:

  • uzyskać większe obłożenie w twoim obiekcie
  • szybciej rozwijać Twój biznes i osiągnąć sukces
  • zadbać o poprawny wizerunek Twojego obiektu i promocję w internecie
  • uwolnić Twój czas, pomagając Ci w obowiązkach marketingowych
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram